FUNDUSZ - Dialog od kuchni

Idź do spisu treści

Menu główne

FUNDUSZ

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rządem Republiki Litewskiej pod honorowym patronatem Premierów Polski i Litwy, którzy dostrzegają szczególną rolę młodego pokolenia w budowaniu relacji międzynarodowych. Podstawą prawną działania Funduszu jest umowa między Rządami o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Regulamin. Ciałem zarządczym Funduszu jest powoływany przez premierów Komitet.

Fundusz wspiera finansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany, seminaria i szkolenia. Dzięki realizacji wspólnych projektów młodzi Polacy i Litwini odkrywają wspólne korzenie i przełamują stereotypy narodowe, budują przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami.

POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY

ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: (22) 46-31-000, fax.: 22 46-31-025
e-mail: plf@frse.org.pl


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 022 4631 000 +48022 4631 419
Fax +48 022 4631 025, +48 022 4631 026
e-mail: kontakt@frse.org.pl; http://www.frse.org.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego